Maritime Museum Cesenatico, Italy

Maritime Museum Cesenatico: In my previous post on visiting the coastal town of Cesenatico in Italy, you could briefly read about my visit to this museum, but I felt I cut it a bit short as I really enjoyed it, so here is a bit more for you to read and look at:

 

Maritime Museum Cesenatico, Italy [Travel Test Report]

 

Inside Maritime Museum Cesenatico

The ground section of the museum is set up like an old shipyard and takes you past all the activities that go along there. In the section ‘structure and construction’, you can see the technologies that have been used for thousands of years. In the section ‘propulsion and steering’, you’ll see modern and old anchors and get hands-on by trying some of the sailors knots and learn how to steer.

 

Maritime Museum Cesenatico, Italy [Travel Test Report]

 

Maritime Museum Cesenatico, Italy [Travel Test Report]

 

In the center of the Hall, you’ll see two typical sailing boats: a ‘trabaccolo’ ( fishing lugger) and a ‘bragozzo’ (two–masted trawler). When you go to the second level of the building, you can have a look from above.

 

Maritime Museum Cesenatico, Italy [Travel Test Report]

 

Maritime Museum Cesenatico, Italy [Travel Test Report]

 

On the second level, there are some typical items of life on board used to fish, trade and sail to be found. You also learn about the magic-religious symbols like the ‘eyes’ on the bow and the dangers of sailing.

Along with some rare videos and 3D animations, you get a great overview of this towns maritime history -and future!

 

Maritime Museum Cesenatico, Italy [Travel Test Report]

 

Maritime Museum Cesenatico, Italy [Travel Test Report]

 

Maritime Museum Cesenatico, Italy [Travel Test Report]

 

Maritime Museum Cesenatico, Italy [Travel Test Report]

 

Maritime Museum Cesenatico, Italy [Travel Test Report]

 

Outside Maritime Museum Cesenatico

But it doesn’t end here. When you step outside, you get an informative piece of paper and can actually see some of the fleet lying in the harbour. When I was here, the sails of the ships weren’t up, but if they are, you can distinguish the symbols of the fishers’ families and the ancient decorations on the sails.

 

During Christmas, they decorate the floating section by putting life-size fishers’ statues on deck.

 

Maritime Museum Cesenatico, Italy [Travel Test Report]

 

Maritime Museum Cesenatico, Italy [Travel Test Report]

 

Maritime Museum Cesenatico, Italy [Travel Test Report]

 

Maritime Museum Cesenatico, Italy [Travel Test Report]

 

The museum is doing great work in keeping the maritime spirit alive among the citizens of Cesenatico. Many of them have now restored their own small boats, that can be seen in the Canal Harbour. In summer, there are many sailing events and historic sailing races.

 

Maritime Museum Cesenatico, Italy [Travel Test Report] Maritime Museum Cesenatico, Italy [Travel Test Report]

 

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”550px” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Essential Information:

Opening hours (Summer): from 2nd half of June to 1st half of September every day from 10 to 12am and from 5 to 11pm.
Opening hours (Autumn/Winter): open on Saturdays, Sundays and holidays from 10 to 12am and from 3 to 7pm.

Tickets: € 2

Address: Via Armellini 18, 47042 Cesenatico – Ponente (FC)
Telephone: +39 (0)547 79205
Email: infomusei@cesenatico.it
Website: www.museomarineria.eu
Tourism Info Cesenatico: web.comune.cesenatico.fc.it[/dropshadowbox]

 

 

Maritime Museum Cesenatico, Italy [Travel Test Report]

 

 

Maritime Museum Cesenatico, Italy [Travel Test Report]

Maritime Museum Cesenatico, Italy [Travel Test Report]

 

This post is a result of the ‘Cesenatico Bella Vita’ (#CesenaticoBellaVita) Campaign, hosted by the Cesenatico Bella Vita Union, in cooperation with Alessandra from 21grammy. All expressed opinions are, as always, my own. 

 

Maritiem Museum Cesenatico: In mijn vorige post over mijn bezoek aan het kustplaatsje Cesenatico in Italië, kon je even kort iets lezen over mijn bezoek aan dit museum, maar ik vond dat ik er wel wat weinig over gezegd had, terwijl ik het echt super interessant vond! Dus hier is wat meer om te lezen en te bekijken voor je:

 

Maritime Museum Cesenatico, Italy [Travel Test Report]

 

Binnendeel Maritiem Museum Cesenatico

Het deel op de begane grond van het museum is opgezet als een oude scheepswerf en je gaat langs alle activiteiten die je hier normaal gesproken kunt vinden. In het deel ‘structuur en constructie’, kun je de technologie zien die al sinds duizenden jaren gebruikt wordt. In het onderdeel ‘voortstuwing en besturing’, zie je moderne en oude ankers en kunt je zelf aan de gang met het maken van zeemansknopen en leren hoe je moet sturen.

 

Maritime Museum Cesenatico, Italy [Travel Test Report]

 

Maritime Museum Cesenatico, Italy [Travel Test Report]

 

In het midden van de hal zie je twee typische zeilboten: een ‘trabaccolo’ (een vislogger) en een ‘bragozzo’ (twee-mast sleepboot). Als je naar de tweede verdieping van het gebouw gaat, kun je een kijkje van bovenaf nemen.

 

Maritime Museum Cesenatico, Italy [Travel Test Report]

 

Maritime Museum Cesenatico, Italy [Travel Test Report]

 

Op het tweede niveau zijn er een aantal typische voorwerpen van het leven aan boord te vinden die gebruikt werden om te vissen, te handelen en te zeilen. Je leert ook over de magische-religieuze symbolen zoals de ‘ogen’ die je op de boeg van veel schepen ziet en ook over de gevaren van het zeilen.

Samen met een aantal bijzondere video’s en 3D animaties krijg je een goed beeld van de maritieme geschiedenis -en toekomst- van deze plaats!

 

Maritime Museum Cesenatico, Italy [Travel Test Report]

 

Maritime Museum Cesenatico, Italy [Travel Test Report]

 

Maritime Museum Cesenatico, Italy [Travel Test Report]

 

Maritime Museum Cesenatico, Italy [Travel Test Report]

 

Maritime Museum Cesenatico, Italy [Travel Test Report]

 

Buitendeel Maritiem Museum Cesenatico

Maar het houdt hier nog niet op. Als je naar buiten gaat, krijg je een informatief A4-tje mee en kun je een aantal van de boten uit de marine vloot ook in de haven zien liggen. Toen ik er was waren de zeilen helaas niet omhoog, maar als dat wel zo is kun je de symbolen van de vissersfamilies en de oude decoraties op de zeilen zien. 

 

Tijdens kerst versieren ze het drijvende museum door levensgrote beelden van vissers op dek te zetten.

 

Maritime Museum Cesenatico, Italy [Travel Test Report]

 

Maritime Museum Cesenatico, Italy [Travel Test Report]

 

Maritime Museum Cesenatico, Italy [Travel Test Report]

 

Maritime Museum Cesenatico, Italy [Travel Test Report]

 

Het museum doet goed werk door de maritieme geest levend te houden onder de inwoners van Cesenatico. Veel van hen hebben nu hun eigen kleine bootjes gerestaureerd en die kun je nu ook in het kanaal zien. In de zomer zijn er veel zeilevenementen en historische zeilraces.

 

Maritime Museum Cesenatico, Italy [Travel Test Report] Maritime Museum Cesenatico, Italy [Travel Test Report]

 

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”550px” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Essentiële Informatie:

Openingstijden (Zomer): van de 2e helft van juni tot de 1e helft van september elke dag van 10 tot 12 in de ochtend en van 5 tot 11 uur in de middag/avond.
Openingstijden (Herfst/Winter): open op zaterdag, zondag en feestdagen van 10 tot 12 in de ochtend en van 3 tot 7 in de middag/avond.

Tickets: € 2

Adres: Via Armellini 18, 47042 Cesenatico – Ponente (FC)
Telefoon: +39 (0)547 79205
Email: infomusei@cesenatico.it
Website: www.museomarineria.eu
Toeristen Info Cesenatico: web.comune.cesenatico.fc.it[/dropshadowbox]

 

 

Maritime Museum Cesenatico, Italy [Travel Test Report]

 

 

Maritime Museum Cesenatico, Italy [Travel Test Report]

Maritime Museum Cesenatico, Italy [Travel Test Report]

 

Deze post is een resultaat van de ‘Cesenatico Bella Vita’ (#CesenaticoBellaVita) Campagne, gehouden door de Cesenatico Bella Vita Union, in samenwerking met Alessandra van 21grammy. Alle meningen hierboven zijn, zoals altijd, van mijzelf en niemand anders. 

 

Join the Conversation

2 Comments

Leave a comment
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.