Project Pinterest: Air Purifying House Plants

[:en]Being on Pinterest almost daily or work, I come across cool projects ideas all the time. While most of them seem quite easy and would possibly even enhance my life, I usually just bookmark and forget about them. Until now.

 

In Project Pinterest, I set myself the goal to try out at least 1 Pinterest project per month and report about it here on The Travel Tester. Fun for me, and hopefully motivating for you to also take action and start creating the life you always dreamed about. Are you joining me?

 

Project Pinterest: Air Purifying House Plants | The Travel Tester

 

Project #2: Buying Air Purifying House Plants

We’ve been trying to grow some basil, peppers and chili in our window sills, but failed misserably so far. I held on to their poor shriveled leaves for a while, but it was time for some fresh plants and flowers in our house!

I suffer from lots of mysterious allergies and asthma, so when I came across these pins on air cleaning plants, I was interested right away.

What is it?
Air Purifying House Plants eliminate airborne toxins and give us fresh air, according to NASA!

Why get them?
As part of NASA’s “Clean Air Study”, they discovered that some plants eliminate toxins from the air. Some even better than others.

Which ones did we pick?
We selected a small, but nice looking Peace Lily, which I used to had in Holland in a much bigger size. Apparently it’s the number 1 on the NASA list and beats all dangerous chemicals.

We live next to a big road, so that’s just what we need. We had it at the window first, but it likes medium to low light, so we moved it closer to the kitchen and only water it a little bit once a week as instructed.

 

Project Pinterest: Air Purifying House Plants | The Travel Tester

 

The other ‘good plant’ that we got was the Bamboo Palm, who likes indirect light and moist temperatures. We put it in our mouldy corner in the bedroom – Go Go Power Palm and work your magic!

It’s harder to see in summer of course as it’s less humid now, but love to see how he does later on in the year. I hope it really makes me feel better!

 

Project Pinterest: Air Purifying House Plants | The Travel Tester

 

Project Pinterest: Air Purifying House Plants | The Travel Tester

 

How to improve?
Of course, we didn’t just get the ‘good plants’, we also went for those who looked prettiest to us and fitted into our small apartment. And on top of that, we selected a white orchid and some small lilly plants that just made us happy. And I believe that is a very important factor on choosing your house plants too!

 

Project Pinterest: Air Purifying House Plants | The Travel Tester

 

Project Pinterest: Air Purifying House Plants | The Travel Tester

 

Project Pinterest: Air Purifying House Plants | The Travel Tester

 

The Travel Tester Blog: Practical

I got my inspiration this month from the following Pinterest pins. Make sure to click on them to get to the Pinterest website, from there you can click again to be redirected to the websites they originate from. I’ve checked all of them personally and they are full of additional tips:


 

The Travel Tester Blog: Now it's your turn!

I hope you enjoyed Project Pinterest this month. How did you select your own house plants? Do you have any of the NASA approved air purifying plants already? Let me know!

 

 

Planning on trying this at home? Make sure to save it to Pinterest… but to also actually try it!

Project Pinterest: Air Purifying House Plants | The Travel Tester[:nl]Omdat ik bijna dagelijks op Pinterest zit voor mijn werk, kom ik de hele tijd langs veel coole ideeën voor nieuwe projecten. Hoewel de meeste vrij makkelijk lijken en heel waarschijnlijk iets aan mijn dagelijks leven kunnen toevoegen, sla ik ze meestal even snel op en vergeet ik ze weer. Tot nu.

 

In Project Pinterest, heb ik mezelf tot doel gesteld op zijn minst 1 Pinterest project per maand te doen en daarover te vertellen op The Travel Tester. Leuk voor mij, maar hopelijk ook motiverend voor jou om ook eens actie te ondernemen en het leven te creëren waar je altijd al van droomde. Doe je mee?

 

Project Pinterest: Air Purifying House Plants | The Travel Tester

 

Project #2: Luchtzuiverende Kamerplanten

We hebben een tijdje geprobeerd om wat basilicum, paprika en Spaanse peper in onze vensterbanken te laten groeien, maar zijn hier tot nu toe grandioos in mislukt. Ik heb nog een tijdje aan hun verschrompelde blaadjes vastgehouden, maar het was nu toch echt tijd voor een selectie verse planten en bloemen in ons huis!

Ik heb altijd veel last mysterieuze allergieën en astma, dus toen ik op Pinterest langs een serie kwam over lucht zuiverende planten, was ik meteen geïnteresseerd.

What is het?
Luchtzuiverende Kamerplanten verwijderen volgens de NASA de giftige stoffen uit de lucht en geven ons frisse lucht!

Waarom dit doen?
Als onderdeel van NASA’s “Clean Air Study”, ontdekten ze dat sommige planten giftige stoffen uit de lucht verwijderen. Sommige zelfs beter dan anderen.

Welke kozen wij?
We kozen een kleine, maar leuk uitziende Peace Lily, die ik vroeger ook in Nederland had, maar dan in een veel groter formaat. Blijkbaar is dit de nummer 1 plant op de NASA lijst en verslaat het alle gevaarlijke chemicaliën. Score!

We wonen naast een drukke weg, dus dit is precies wat we nodig hebben. We hadden hem eerst bij het raam staan, maar lazen dat hij van medium tot weinig licht houdt, dus hebben we hem dichter bij de keuke gezet en geven heb zoals aanbevolen maar een keer per week water.

 

Project Pinterest: Air Purifying House Plants | The Travel Tester

 

De andere ‘goede plant’ die we namen was de Bamboe Palm, die houdt van indirect licht en vochtige temperaturen. We zette hem in onze schimmelige hoek in de slaapkamer. Go Go Power Palm en doe je best aub!

Het is moeilijk om te zien in de zomer, omdat het nu natuurlijk minder vochtig is, maar ik ben benieuwd hoe hij het later in het jaar doet. Ik hoop dat ik me er echt beter door voet!

 

Project Pinterest: Air Purifying House Plants | The Travel Tester

 

Project Pinterest: Air Purifying House Plants | The Travel Tester

 

Hoe te verbeteren?
Natuurlijk haalden we niet alleen maar ‘goede planten’, maar gingen we ook gewoon voor de planten die we zelf het mooist vonden en die in ons kleine appartementje pasten. Verder kozen we nog: een witte orchidee en een paar kleine lelies die ons gewoon blij maakten. En ik geloof dat dat ook een belangrijke keus is bij het kiezen van jou kamerplanten!

 

Project Pinterest: Air Purifying House Plants | The Travel Tester

 

Project Pinterest: Air Purifying House Plants | The Travel Tester

 

Project Pinterest: Air Purifying House Plants | The Travel Tester

 

The Travel Tester Blog: Practical

Ik kreeg mijn inspiratie deze maand van de volgende Pinterest pins. Als je op ze klikt ga je naar de Pinterest website en daar kun je nogmaals klikken om naar de websites gestuurd te worden waar ze vandaan komen. Ik heb je allemaal bekeken en ze zitten vol met aanvullende tips:


 

The Travel Tester Blog: Now it's your turn!

Ik hoop dat je Project Pinterest deze maand leuk vond. Hoe kies jij jouw kamerplanten? Heb jij toevallig luchtzuiverende kamerplanten die de NASA aanbeveeld in huis? Laat het me weten!

 

 

Ben je van plan dit ook thuis te proberen? Sla dit artikel dan even op op Pinterest… maar ga het daarna dan ook echt proberen!

Project Pinterest: Air Purifying House Plants | The Travel Tester[:]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.