Timelooper: Relive the Most Memorable Moments of Amazing Locations

[:en]Have you sometimes wondered what it would be like to travel back in time? To see what famous places in the world look liked at different time periods? Well, with the growing market in Virtual Reality, this is all very possible now.

 

The Travel Tester was invited by the startup “Timelooper” to test out their three new 360-degree virtual reality “time travel” videos of London. Of course we were excited to give it a try!

 

timelooper-travel-app-virtual-reality (5)

 

Timelooper: A Virtual Reality Startup

Ok, it’s “virtually” nothing more than a piece of cardboard with a couple of lenses. But what came out of this tiny red box surprised us!

In the course of one morning, Timelooper took us around London with a knowledgeable tour guide to experience London at three key events in history: The Medieval Times near the Tower of London, The Great Fire next to St. Paul’s Cathedral, and The Blitz from Trafalgar Square.

After a short introduction into the history of the place, we were encouraged to set up our smartphones into the box and to look at what these places looked like in these time periods.

 

The videos are location-based, meaning that you really have to be at the physical locations to unlock the virtual reality experiences. Once you unlock the content, you can then share the videos with others and keep watching them.

 

Timelooper: Relive the Most Memorable Moments of Amazing Locations | The Travel Tester

Our guide and representative of Timelooper at The Tower of London

 

Timelooper: Relive the Most Memorable Moments of Amazing Locations | The Travel Tester

When you open the app, you can select the destination and download any of the videos to watch. There aren’t that many now (just London and Turkey), but hopefully more are coming soon!

 

Timelooper: Relive the Most Memorable Moments of Amazing Locations | The Travel Tester

Don’t have the Google Cardboard? No worries, you can still watch the video (of course, it’s a bit cooler with the box, as you are really closed off the ‘real world’ and fully undergo the experience, I believe)

 

Timelooper: Relive the Most Memorable Moments of Amazing Locations | The Travel Tester

It’s really quite simple, just put the box together and insert your phone. Make sure the volume is on (perhaps wear headphones to hear it best) and don’t squeeze the box too hard, or you turn the volume down by accident, like I kept doing.

 

Timelooper: Relive the Most Memorable Moments of Amazing Locations | The Travel Tester

So nifty.

 

Relive London’s History… on the Exact Same Place!

The first location we visited was The Tower of London… in 1255. In the video, we saw all of the current buildings around the Tower disappear and turn into grassland.

Then we were approached by a beggar and saw kids playing, a buzzing market and even an elephant entering the castle. So cool!

 

Timelooper: Relive the Most Memorable Moments of Amazing Locations | The Travel Tester

My mum was well into it too!

 

Timelooper: Relive the Most Memorable Moments of Amazing Locations | The Travel Tester

The Tower of London surroundings back in the days

 

Our second stop was in front of the St. Paul’s cathedral, were we witnessed the impressive Great Fire of London in 1666. The flames were all around us and we saw the locals doing their best to extinguish the fire with everything they’d got. Poor guys!

 

Timelooper: Relive the Most Memorable Moments of Amazing Locations | The Travel Tester

 

Timelooper: Relive the Most Memorable Moments of Amazing Locations | The Travel Tester

The cathedral these days (above) and in the time of the Great Fire (below)

 

Our third stop was at Trafalgar Square, were we found ourselves in the middle of The Blitz. On 23 September, 1940, helicopters are flying above us and planes dropping bombs here and there.

We see a couple of worried people talking to a nurse right next to us, while army trucks pass them and others are working hard protecting the area around Nelson’s column. Really impressive to be able to look not only all around, but also above you.

The videos are all about 2 minutes, but for me personally, I wouldn’t have mind them to be even twice that length, as I just could’t stop looking around!

 

While the available videos are still limited, I can only hope that more people get as excited about this app as we were and that many more locations are being added for us to unlock. If you’re a fan of history or not, it’s a great addition to your usual (guided) walking tour of a city and even for people with the shortest attention spans a great way to learn about the history of the place they are in. If only to briefly remember how incredibly times have changed!

 

 

The Travel Tester Approved!

Definitely Travel Tester Approved!

 

The Travel Tester Blog: Practical

Website: timelooper.com

Get the Timelooper App from the APPSTORE or GOOGLE PLAY

 

 

The Travel Tester Blog: Now it's your turn!

What do you think of this concept? Would you like to give it a try?

 
 

Thank you for sharing/saving this article on Pinterest:
Timelooper: Relive the Most Memorable Moments of Amazing Locations | The Travel Tester

 
 
[:nl]Heb jij je wel eens afgevraagd hoe het zou zijn om terug in de tijd te reizen? Om te zien hoe beroemde plaatsen in de wereld er anders uitzagen in de verschillende tijdsperioden? Nou, met de groeiende markt op het gebied van Virtual Reality, is dat nu helemaal mogelijk.

 

The Travel Tester was uitgenodigd door de start-up “Timelooper” om hun drie nieuwe 360-graden virtual reality “time travel” video’s van Londen te testen. Natuurlijk vonden we dit super spannend en probeerden wij dit graag!

 

timelooper-travel-app-virtual-reality (5)

 

Timelooper: Een Virtual Reality Startup

Ok, het is “virtueel gezien” niets meer dan een stukje karton met een een paar lenzen erin. Maar wat er uit dit kleine rode doosje kwam, verbaasde ons!

Tijdens een ochtend nam Timelooper ons rond London met een getrainde gids om de stad op drie belangrijke momenten in de geschiedenis te laten zien: De middeleeuwen bij de Tower of London, De Great Fire naast St. Paul’s Cathedral, en The Blitz (WWII) vanaf Trafalgar Square.

Na een korte introductie op de geschiedenis van de plek, werden we aangemoedigd om onze smartphones in het doosjes te doen en te zien hoe deze plekken er in de genoemde tijdsperioden uitzagen.

 

De video’s zijn gebaseerd op locatie, dus dat betekent dat je ze alleen kan zien als je ook echt op de fysieke locatie bent om ze te ontgrendelen. Zodra je dit gedaan hebt, kun je de video’s delen met anderen en ze blijven terugkijken.

 

Timelooper: Relive the Most Memorable Moments of Amazing Locations | The Travel Tester

Onze gids en vertegenwoordiger van Timelooper bij The Tower of London

 

Timelooper: Relive the Most Memorable Moments of Amazing Locations | The Travel Tester

Zodra je de app opent, kun je de bestemming selecteren en elk van de video’s downloaden om te bekijken. Er zijn er nog niet zoveel nu (alleen Londen en Turkije), maar hopelijk komen er snel wat bij!

 

Timelooper: Relive the Most Memorable Moments of Amazing Locations | The Travel Tester

Heb je geen Google Cardboard? Geen probleem, je kunt de filmpjes ook zonder kijken (natuurlijk is het met het doosje wel ies cooler, omdat je jezelf echt even van de buitenwereld afsluit en je de ervaring helemaal ondergaat, vind ik)

 

Timelooper: Relive the Most Memorable Moments of Amazing Locations | The Travel Tester

Het is vrij eenvoudig, gewoon het doosje in elkaar zetten en je telefoon erin doen. Zorg dat het volume aan staat (misschien beter met koptelefoon om het goed te horen) en niet te hard in het doosje knijpen, want dan klik je per ongeluk het volume laag, zoals ik steeds deed.

 

Timelooper: Relive the Most Memorable Moments of Amazing Locations | The Travel Tester

Zo slim gemaakt.

 

Herleef de Geschiedenis van Londen… op Precies Dezelfde Plek!

De eerste locatie die we bezochten was The Tower of London… in 1255. In de video, zagen we alle huidige gebouwen rond de toren verdwijnen en in grasland veranderen.

Daarna werden we aangesproken door een bedelaar en zagen we kinderen spelen, een drukke markt en zelfs een olifant die het kasteel in ging. Zo cool!

 

Timelooper: Relive the Most Memorable Moments of Amazing Locations | The Travel Tester

Mijn moeder vond het ook maar spannend!

 

Timelooper: Relive the Most Memorable Moments of Amazing Locations | The Travel Tester

The Tower of London omgeving van vroeger

 

Onze tweede stop was voor de St. Paul’s cathedral, waar we de indrukwekkende Great Fire of London in 1666 meemaakten. De vlammen waren overal rond om ons heen en we zagen de mensen hun best doen om het vuur uit te krijgen hoe ze ook maar konden. Arme stakkers!

 

Timelooper: Relive the Most Memorable Moments of Amazing Locations | The Travel Tester

 

Timelooper: Relive the Most Memorable Moments of Amazing Locations | The Travel Tester

De kathedraal tegenwoordig (boven) en in de tijd van de Grote Brand van Londen (beneden)

 

Onze derde stop was op Trafalgar Square, waar we ons ineens midden in “The Blitz” vonden. Op 23 September, 1940, helikopters vliegen over ons heen en vliegtuigen laten hier en daar bommen vallen.

We zien wat bezorgde mensen met een zuster praten vlak naast ons, terwijl de legertrucks langsrijden en andere mensen druk bezig zijn om het gebied rondom Nelson’s column te beschermen. Echt indrukwekkend ook omdat je niet alleen rond kunt kijken, maar ook boven je.

De video’s zijn allemaal rond de 2 minuten, maar voor mij persoonlijk zou ik het niet erg gevonden hebben als ze twee keer die lengte waren, omdat ik gewoon niet kon stoppen met rondkijken!

 

Hoewel de hoeveelheid beschikbare video’s nog beperkt is, kan ik alleen maar hopen dat er meer mensen net zo enthousiast worden over deze app als wij waren en dat er nog veel meer locaties worden toegevoegd die we kunnen ontgrendelen. Of je nou geschiedenisgek bent of niet, het is een leuke toevoeging aan je gewoonlijke (begeleide) wandeltocht van een stad en zelfs voor mensen met een korte spanningsboog is het een leuke manier om iets over de geschiedenis van de plek waar je bent te weten te komen. Al is het maar om even kort te herinneren hoe ongelofelijk de tijdens toch veranderd zijn!

 

 

The Travel Tester Approved!

Zeker Travel Tester Goedgekeurd!

 

The Travel Tester Blog: Practical

Website: timelooper.com

Je krijgt de Timelooper App uit de APPSTORE of GOOGLE PLAY

 

 

The Travel Tester Blog: Now it's your turn!

Wat denk jij over dit concept? Zou je het ook wille proberen?

 
 

Bedankt voor het delen/bewaren van dit artikel op Pinterest:
Timelooper: Relive the Most Memorable Moments of Amazing Locations | The Travel Tester

 
 
[:]

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.